Нови технологии в сферата на водния сектор

Нови и ефективни технологии за пречистване на питейни и отпадни води, вододобив и водоснабдяване, анализ, регулиране и контрол на водните източници, съвременна техника и съоръжения за водния бранш ще представи международната специализирана изложба Вода София

Leave a Reply