НПО Фондация "ИКФЗ", гр. Разград Република България

Фондация „Извори на Капански фолклор и занаяти“, електронен имейл адрес: kapantsi1@abv.bg, рекламна уеб страница на Фондация „ИКФЗ”, гр. Разград, http://kapantsi.z-bg.com./. Фондация „Извори на Капански фолклор и занаяти” от гр. Разград e вписана в Националния регистър на Министерството на правосъдието, по устав в Република България, под № 20070418003 в „Обществена полза” за „Децата на България”

Leave a Reply