ОББ и Министерство на спорта продължават подкрепата си за Българска спортна федерация за деца лишени от родителска грижа

Над 700 деца от 37 детски дома са взели участие в проявите на Българска спортна федерация за деца лишени от родителска грижа през 2010 година, отчете председателят на Федерацията, г-н Анатоли Илиев.

Leave a Reply