ОББ осигурява 100 000 лева за спорта в детските домове

Банката ще е Основен партньор на Българска спортна федерация за деца лишени от родителска грижа през 2010 г. Държавна агенция за закрила на детето и Министерството на физическото възпитание и спорта подкрепят проекта на ОББ.

Leave a Reply