ОББ с по-ниски лихви до 6.20% в лева и евро за нови ипотечни кредити от 01.04.2013 г.

Всеки клиент, който желае да закупи жилищен имот може да се възползва от лихвен процент 6.20% при превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт“ в ОББ

Leave a Reply