Обществото на деловите жени удостои Саша Безуханова с Почетна грамота за утвърждаване авторитета на българската делова жена

Приз за изключителен принос в съхранението на духовните ценности бе връчен задочно на големия ни поет, драматур и преводач Валери Петров.

Leave a Reply