Обучение: "Годишен разговор за оценка на представянето"

Двудневното обучение дава възможност на участниците да се запознаят с психологическите тънкости на управлението на хора и същевременно предоставя конкретни препоръки за организацията и провеждането на разговора.

Leave a Reply