Обучение "Как да създадем ефективна стратегия за Корпоративна Социална Отговорност", 12.05.2011 г.

Вие сте предприемач, управленец или собстеник на компания. Вие мислите за бъдещето на Вашия бизнес. Вие знаете, че иновациите стават все по-важни. Вие усещате, че заинтеросованите страни и околната среда ще играят важна роля при развитието на Вашия бизнес утре.

Leave a Reply