Обучение: "Кризисен PR, или как да се справяме с неочаквано възникнали проблеми"

Кризисният PR се справя с проблеми и кризи, които възникват неочаквано. Целта на обучението е усвояване на успешното управление на такива проблеми като част от изключителната сила на PR и като ефективна практика.

Leave a Reply