Обучение: "Мениджмънт и ефективност"

Фокусът на това практически ориентирано обучение е в изграждането на разбиране на факторите, които определят ефективността и основните мениджърски функции, чрез които тя бива постигана.

Leave a Reply