Обучение: "Мениджърът като лидер"

Двудневният формат на обучението позволява на участниците да работят на две нива за изграждане на нагласа, знания и умения за лидерстване – организационно и индвидуално ниво. Ефектът от това е едновременно яснота, увереност и желание за поемане на лидерски отговорности.

Leave a Reply