Обучение на обучители (Train The Trainer) I модул

адграждане на уменията за презентиране и начините на въздействие върху публиката. Придобиване на умения за обучение на възрастни, запознаване с възможни методи и цели, създаване на примерно обучение.

Leave a Reply