Обучение на тема: "Ефективно управление на кредитните отношения" се организира от Next Level College на 6 февруари

Настоящият курс цели да предостави на мениджъри и собственици на фирми, както и на частни лица, знания и умения да се ориентират в българската финансова среда и какво значи тя за тях, да защитават интересите си при договаряне и обслужване на кредити.

Leave a Reply