Обучение на тема: "Управление на проекти, финансирани от ЕС", 23-26.06.2010 г.

Образователен бизнес център "Хермес" организира обучение за придобиване на ключови компетенции по Рамкова програма 7 „Предприемачество”, с тема „Управление на проекти, финансирани от ЕС”.

Leave a Reply