Очакван успех на втория Biz2Bizi форум

На 23 февруари, в препълнена зала в град Варна, се провде Вторият Biz2Bizi форум. На събитието присъстваха над 100 души, сред които млади предприемачи и студенти, желаещи да се развиват в бизнес сферата.

Leave a Reply