Очаквано и отрезвяващо: България на опашката на телекомуникационния пазар в Европа

Неефективна регулация и липса на свободна конкуренция в много от сегментите на телекомуникационния пазар нареждат България на последно място в доклада на ЕКТА.

Leave a Reply