Официално откриват Информационен портал за НПО в България на 22 февруари

Порталът, който е част от двугодишен проект и е финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust), представлява най-пълната и актуализирана онлайн база данни на неправителствените организации в България.

Leave a Reply