Онлайн дискусия на тема: "Специализирани софтуерни решения за SMB", 18.05.2010 г.

експерти и представители на бизнеса, ще говорим за SMB пазара, за неговите особености и специализираните софтуерни решения, от които се нуждае. Целта ни е да представим състоянието на този сегмент, решенията, които компаниите използват и доколко ефективни са те. Ще разгледаме възможните проблеми и необходимото, за да се съкрати срока за внедряването, а също и до каква степен е развито финансирането за компании, представители на SMB.

Leave a Reply