Oracle Day 2009 ще очертае последните ICT тенденции на 11 ноември

Събитието ще очертае последните тенденции в областта на информационните и комуникационни технологии, свързаните с тях предизвикателства и решенията, които Oracle предлага.

Leave a Reply