Осмата кръгла маса с правителството на България, организирана от Economist Conferences, събира висши мениджъри и министри на 8 декември

Кръглата маса ще даде възможност за навременен диалог на високо равнище между бизнеса и ключови министри за перспективите пред България след избирането на новия кабинет.

Leave a Reply