Основава се Българска камара на светодиодните технологии в осветлението (БКСТО)

Камарата обединява производители, вносители, търговци и научни сътрудници в областта на LED осветлението

Leave a Reply