Отговор на Отворено писмо на г-н Йордан Матеев от 27.10.2009 г. от Стефан Гамизов

Г-н Матеев, В човешкия живот има моменти, в които се прави житейски избор, равносилен на избора ...

Leave a Reply