Отворено обучение на тема: "Подгответе кариерата и бизнеса си от днес" ще се проведе на 1 октомври

Лекторите са: * Георги Малчев - дългогодишен управленски консултант, участвал при планирането и стартирането на редица компании; оперативен директор и член на съвети на директорите на дружества и холдинги; директор в министерството; лектор по стратегическо развитие и по мениджмънт; партньор в дизайнерско студио ilyan.com; партньор в няколко компании в зародиш... * Асен Андонов - млад предприемач; опит като управленски консултант; пилот; собственик на самолет...

Leave a Reply