"Отворено писмо" – Алианс на Българските акушерки

Във връзка с Директивите на Европейският съюз за въвеждането на нови акушерски модели в областта на акушерските услуги желаем да информираме българската общественост за учредяването на "Алианс на Българските акушерки" регистриран на 07.03.12 г с решение на СГС

Leave a Reply