Отворено писмо на Националната занаятчийска камара

Конкретният повод е представеното от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) предложение за изменение на Закона за занаятите.

Leave a Reply