Пет начина да спечелим, внедрявайки SugarCRM

Внедряването на SugarCRM ще направи бизнеса Ви по-конкурентноспособен и по-доходен, тъй като ще използвате ресурсите си по-ефикасно. Чрез SugarCRM Вие: - Оптимизирате бизнес отношенията си с Вашите утвърдени клиенти; - Идентифицирате кои са най-добрите Ви клиенти и се концентрираите върху тях; - Привличате нови клиенти; - Запазете лоялните си клиенти; - Не работете прекалено много, работете по-находчиво

Leave a Reply