Пета годишна дарителска конференция на Български дарителски форум

Участниците ще отговорят на въпросите какви са мотивите им да инвестират в социални каузи и защо търсят партньори за тях, както и какви са ползите и загубите (ако има такива) за бизнеса и за фондациите от тази дейност.

Leave a Reply