Петата годишна конференция на асоциациите на преводаческите фирми в Европейския съюз ще се проведе в София на 15 и 16 октомври

Основна тема на конференцията е "Преводаческите агенции и предизвикателставата на променящата се бизнес среда."

Leave a Reply