По Проект FORSEE се организира Открита национална консултация на 14 декември 2012 г.

На нея ще бъдат обсъдени SWOT анализи в три ключови сфери: електронно правителство (e-Government), дигитално съдържание (Digital content) и електронно здравеопазване (e-Health), изготвени в рамките на проект „FORSEE - Регионален Форсайт в сферата на ИКТ за страните от Югоизточна Европа“

Leave a Reply