Покана до медиите за Представяне на резултати от национално проучване за нагласите на шофьорите към грижата за колата и на специалната инициатива на Shell България, посветена на грижата за здравето на автомобила „Аз обичам колата си!”

По време на събитието ще научите повече за нагласите на българските шофьори към автомобила и неговата поддръжка, установени чрез тематично изследване на TNS BBSS по поръчка на Shell България.

Leave a Reply