ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ за Вело състезание "КолелоТУ 2.0" 31.05.2012 г. Южен парк, София

Събитието ще се проведе на 31 май 2012 г. от 12.00 часа в Южен парк ( Монцата - под посолство на САЩ ), гр. София

Leave a Reply