Покана за финална пресконференция във връзка с изпълнението на проект "Модел за повишаване на икономическата стабилност на фирмата в условията на криза чрез квалификационно обучение", 20.02.2011 г.

Покана за финална пресконференция във връзка с изпълнението на проект "Модел за повишаване на икономическата стабилност на фирмата в условията на криза чрез квалификационно обучение"

Leave a Reply