Пощенска банка отчете 55% ръст на факторинг бизнеса си през 2012 г.

Пощенска банка отчете нарастване на обема на факторинг бизнеса си с 55% на годишна база. 2012 година е изключително успешна за банката – тя традиционно остава лидер в областта на експортния факторинг и заема второ място като общ обем на бизнеса през годината (вкл. експортни и местни сделки). Пощенска банка успява да привлече както нови клиенти, така и нови контрагенти на настоящите си клиенти и да изгради здрав и печеливш портфейл.

Leave a Reply