Пощенска банка подкрепя малкия и среден бизнес с атрактивни условия за намаляване на разходите за ежедневни банкови операции

Продуктовите предложения „Динамика“, „е-Динамика“ и „Динамика+“ са предназначени за бизнеси с годишен оборот до 2 млн. лева и физически лица, упражняващи свободни професии. С тях клиентите получават разплащателна сметка в лева без такса за откриване и с до 3% годишна лихва, безплатна регистрация за интернет банкиране и безплатни левови преводи през него, безплатно издаване на фирмени дебитни карти, както и възможност за необезпечен овърдрафт. Предложенията спестяват на малките компании и хората със свободни професии до 49% от разходите им за банково обслужване.

Leave a Reply