Пощенска банка подписа гаранционно споразумение за 36,5 млн. лева по Програма за развитие на селските райони

Пощенска банка подписа гаранционно споразумение с „Национален гаранционен фонд“ ЕАД по Програма за развитие на селските райони. Гаранционното споразумение е с лимит 36,5 милиона лева. Програмата представлява гаранционна схема с до 80% покритие от „Национален гаранционен фонд“ на портфейл от кредити за малки и средни предприятия.

Leave a Reply