Пощенска банка представя добри практики на кръгла маса

Пощенска банка представи своите добри иновативни практики в сферата на ИТ технологиите на кръгла маса на тема „Ролята на иновациите в съвременния бизнес”. Харис Мигдалис, главен информационен директор в Пощенска банка, който бе сред основните лектори на събитието, представи последните ИТ решения, внедрени в банката, и ползите, които те са донесли за подобряване на обслужването на клиентите, както и като цяло за улесняване и модернизиране на работния процес на служителите.

Leave a Reply