Практически семинар на тема: "Измерване на изпълнението, ефективността и рентабилността в дистрибуцията" се организира на 16 и 17 февруари

Теми: Фирмени стандарти – CPF фактори; Създаване на системи за оценка на изпълнението; Анализ на изпълнението спрямо поставените цели; Видове аналитични нива и аналитични разрези.

Leave a Reply