Практики за подобряване на екипната дейност "10+", 20.06.2012 г.

Програмата е синтез от модерни психологически техники, които са доказали своята ефективност в практиката - НЛП, Симорон и др.

Leave a Reply