Представяне на Даманхур

Даманхур представлява един нов алтернативен модел на живот, нов тип социален експеримент, който показва възможността за приложение на най-авангардните алтернативни технологии на бьдещето във всички области на науката, изкуството, икономиката и социално-политическия живот наред с практическия пример за екологичен и природосъобразен начин на живот.

Leave a Reply