Предстоящи курсове през януари 2010 година в M3 Communications College

След успешно полагане на изпит участниците ще получат сертификат от МОМН с удостоверение за професионална специализация.

Leave a Reply