Предстоящо честване на 45 години "Свилоза" АД

По повод на предстоящото честване на 45 години от създаването на „Свилоза” АД Ви каним на въвеждането в експлоатация както на новата пречиствателна инсталация, така и на 12 MW турбина за зелена когенерация на „Свилоза” АД.

Leave a Reply