Пресконференция за представяне на новоучредената Българска асоциация на консултантите по европейски програми се организира на 11 ноември

БАКЕП се учредява от девет утвърдени консултанти по европейски програми, които имат за цел да съдействат за оптимизиране на управлението и реализацията на европейските фондове в името на запазване на по-ефективното използване на инвестиционно финансиране от бизнеса и общините.

Leave a Reply