Пресконференция за представяне на внедрената ГИС за административни услуги на Община Белово, 16.02.2011 г.

Община Белово организира заключителна пресконференция по повод представяне на внедрената Географска информационна система за административни услуги, по проект „Предоставяне на е-административни услуги от община Белово чрез въвеждане на Географска информационна система”.

Leave a Reply