Приемете България за кауза

Интер Експо Център е домакин на един от най-значимите форуми за кариерна реализация в България – среща между представители на водещи български работодатели и българи, завършили в чужбина.

Leave a Reply