Приключва изграждането на новия терминал на DB Schenker край София

Модерен логистичен терминал със собствени ж.п. коловози се изгражда в близост до столицата • Инвестицията е в размер на около 10 милиона евро.

Leave a Reply