Продължава набирането на доброволци за участие в мащабно европейско изследване на ефективността на интернет връзките

Общата цел на Европейската комисия и SamKnows е да предоставят на Европа надеждна и точна статистика за ефективността на широколентовата връзка в Европа.

Leave a Reply