Продължава набирането на кандидатури за конкурса "Наградите на БАИТ за 2011 г."

Формулярите за участие ще се приемат до 6 януари 2012 г. на адрес: София 1124, ул. Мизия 7 или e-mail: bait@bait.bg

Leave a Reply