Професионалните стандарти в хлебопроизводството ще бъдат дискутирани на форум на 13 октомври

Дискусията има за цел да провокира обществен дебат относно качеството на хлебните изделия и нужните инвестиции за производство, регулаторни изисквания в сектора и изискванията на потребителите, както и относно създаване на професионални стандарти в бранша.

Leave a Reply