Програма на Чешкия център в София за януари 2010 година

Симо Лазаров и неговите студенти от Нов български университет - модул „Компютърно музициране” представят GOOD NIGHT MUSIC -Музика за лека нощ. Съвместно с Департамент “Музика”, НБУ. 18.01.2010 г., 18.00 ч., Лилавия салон на ЧЦ .

Leave a Reply