Публична лекция на тема: "Развитие без растеж? Българският БВП 1870-1945 г." се провежда днес

Събитието е организирано от Центъра за либерални стратегии (www.cls-sofia.org) и е част от семинара "Стопанска (социална) България: Бъдещето през културата на миналото".

Leave a Reply